Morgen (woensdag 12 juni) is het voor veel leerlingen een spannende dag: ben ik wel of niet geslaagd?! ’s Morgen stellen we de uitslag vast, daarna worden alle leerlingen (geslaagden en (nog) niet geslaagden) gebeld door de mentoren. Voor de mavo is dit vanaf 12.00 uur, voor het vwo vanaf 13.00 uur en voor de havo vanaf 13.30 uur.
Zodra alle leerlingen zijn gebeld, worden de namen van de (direct) geslaagden op onze website gepubliceerd (mits hier natuurlijk toestemming voor is gegeven).

De gezakte kandidaten en de kandidaten die nog moeten herkansen worden om 14.30 uur op school verwacht. Zij kunnen dan met hun mentor de opties bespreken.
De geslaagde kandidaten worden om 16.00 uur op school verwacht. Zij ontvangen een voorlopige cijferlijst en een kopie om zelf te behouden. Op deze cijferlijst kan een eventuele herkansing worden aangevinkt. Als er geen bijzonderheden zijn, dan graag de cijferlijst woensdag al ondertekenen en aan de mentor geven.

Uiterlijk donderdag 13 juni om 12.00 uur moeten de cijferlijsten ingeleverd zijn.