De zorg voor de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingbegeleiding staat bij het Krimpenerwaard College hoog in het vaandel. Door in regelmatige afstanden enquêtes onder leerlingen en ouders af te nemen probeert de school erachter te komen wat er goed gaat en op welke punten verbetering noodzakelijk is. Ook docenten krijgen regelmatig via enquêtes feedback over hun functioneren. Daarnaast is de school via leerlingen- en medezeggenschapsraad en oudercontactgroepen en leerlingenklankbordgroepen voortdurend met ouders en leerlingen in contact en houdt zo de vinger aan de pols. Tenslotte zijn er enkele landelijke websites die ‘opbrengsten’ van de scholen in kaart brengen met de bedoeling hen te ondersteunen bij het opstellen en monitoren van het schoolbeleid. Het gaat met name om de website van Vensters voor verantwoording en die van de Onderwijsinspectie.