Wat zijn de examenresultaten van de school? Hoe verhouden ze zich tot het landelijk gemiddelde? Hoe gaat de school om met belangrijke onderwerpen als zorg en veiligheid? De antwoorden op deze en vele andere vragen vindt u in onze schoolvensters, die u op het internet kunt raadplegen. De schoolvensters maken deel uit van Vensters VO, een project van de sectororgansiatie van het voortgezet onderwijs.De scholen laten via www.scholenopdekaart.nl hun prestaties zien op een aantal belangrijke graadmeters van het onderwijs. Veel gegevens worden centraal door de overheid aangeleverd en de presentatie van de gegevens is uniform. Hierdoor is het mogelijk scholen onderling te vergelijken. Klik hier voor een bezoek aan onze pagina.