Een overzicht van de verzekeringen die de school als werkgever voor haar medewerkers en/of leerlingen heeft afgesloten:
welke verzekering? wat en voor wie? bedragen bijzonderheden
Aanvullende
autocasco­verzekering
Verzekerd is de schade aan motorrijtuigen die tijdens dienstreizendoor per­soneelsleden en vrijwilligers worden gebruikt Maximale bedrag € 15.000 per gebeurtenis Deze verzekering is aanvullend op uw eigen autoverzekering. Het verlies aan korting wegens schade­vrij rijden en het eventuele eigen risico worden vergoed. Het woon-werkverkeer is niet verzekerd
Collectieve ongevallen-
en reisverzekering
Verzekerd zijn deelnemers en begeleiders van door de school georganiseerde reizen. Verzekerd zijn medische kosten ten gevolge van een ongeval tijdens de reis en de bagage.
Collectieve ongevallen­verzekering:
€ 5.000 bij overlijden
€ 50.000 bij blijvende invaliditeit
€ 2.500 medische kosten
€ 2.500 tandheelk. kosten
Reisverzekering:
€ 5.000 medische kosten
€ 500 tandheelk. kosten
€ 7.500 extra kosten
€ 2.500 reisbagage
€ 500 schade aan gehuurde verblijven
€ 500.000 aansprakelijkheid begeleiders
Verzekering dekt ook de aan­sprakelijkheid van de begeleiders voor zover die niet door een andere verzekering is gedekt.
Eigen risico voor bagage is € 125. Wintersport is meeverzekerd, mits er sprake is van deskundige begeleiding.
Aansprakelijkheids­verzekering
voor scholen
De aansprakelijk van de werkgever voor schade toegebracht aan personen en zaken door mede­werkers, vrijwilligers, leerlingen, stagiaires. Maximaal € 2.000.000 per aanspraak; maximaal € 4.000.000 per verzekeringsjaar Medewerkers en vrijwilligers ten aanzien van de werkzaamheden die zij voor school verrichten. Leerlingen zijn verzekerd gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan (van het personeel) van de school.
Werkgevers-
aansprakelijk­heidsverzekering motor­rijtuigen
De aansprakelijkheid van de werkgever voor letsel­schade, een werknemer overkomen tijdens een dienstrit in zijn/haar eigen auto. Maximaal € 1.000.000 per aanspraak Het gaat hier dus niet om de schade aan het voertuig maar om de schade aan de werknemer zelf.
De verzekeringen voor tandheelkundige en medische kosten gelden als aanvulling op de eigen zorgpolis.
Leerlingen die bij een bedrijf of instelling stage lopen, zijn in principe verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van de stage-instelling of het stagebedrijf. Wanneer deze bedrijfspolis géén of onvoldoende dekking geeft, kan er een beroep worden gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering die de school heeft afgesloten.
Tenslotte lijkt het mij goed te vermelden dat persoonlijke bezittingen van medewerkers en leerlingen niet verzekerd zijn.