Jaarlijks organiseren de decanen de studie- en beroepen-markt, bedoeld voor leerlingen uit de derde en hogere klassen. Op deze markt komt een groot aantal oud-leerlingen terug op school om te vertellen welke ervaringen zij hebben opgedaan bij de opleiding of studie die zij op dit moment volgen. De studie- en beroepenmarkt vond in 2017 plaats op vrijdag 31 januari.
Het leuke van deze manier van voorlichten is dat de leerlingen informatie krijgen vanuit een heel andere invalshoek dan gewoonlijk. Het zijn geen gladde praatjes van voorlichters van een hogeschool of universiteit, maar ervaringen van studenten die weten wat leerlingen te wachten staat op het moment dat zij voor een bepaalde opleiding of studie kiezen.
De aula is voor deze gelegenheid ingericht als een markt met kraampjes, waar oud-leerlingen niet alleen voorlichtingsmateriaal over hun opleiding uitstallen, maar ook boeken, dictaten en eventuele instrumenten waarmee zij werken.

Leerlingen die nog nauwelijks weten wat zij na het voortgezet onderwijs willen gaan doen, kunnen op deze avond een indruk krijgen van allerlei opleidingen die zij na het Krimpenerwaard College kunnen gaan volgen. Er is in ieder geval een ruime keuze aan opleidingen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.
De studie- en beroepenmarkt is ook nuttig voor leerlingen die al enig idee hebben welke opleiding of studie zij willen gaan volgen. Die kunnen de voorlichting gebruiken om zich een duidelijker beeld te vormen. Ze kunnen bijvoorbeeld vragen stellen over de zwaarte van de opleiding, welke vakken ze nodig hebben, hoe ze een kamer voor een redelijke prijs kunnen vinden, hoeveel tijd ze kwijt zijn aan zelfstudie en of ze nog tijd hebben voor een bijbaantje, wat de kosten zijn van de opleiding of hoe het zit met stagelopen. Ook kunnen leerlingen op deze manier verschillende studies in eenzelfde richting met elkaar vergelijken.

Voor de leerlingen van 3-havo en 3-vwo is dit schooljaar belangrijk, omdat zij dit jaar een profiel moeten gaan kiezen en moeten aangeven welk(e) (extra) vak(ken) ze kiezen. Een goed inzicht in de vakken die in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs worden gegeven is erg belangrijk. Daarnaast is het handig om te weten welke eisen hoge-scholen en universiteiten stellen voor het volgen van een bepaalde opleiding of studie.
Ook de leerlingen uit 3-mavo staan voor een belangrijke keuze. Zij moeten dit jaar een sector kiezen met het bijbehorende pakket van vakken waarin zij examen gaan doen. Hierbij spelen de eisen en wensen van de verschillen mbo-opleidingen een grote rol.

Al met al is het bezoeken van deze markt van groot belang. Een studiebeurs wordt maar voor een beperkt aantal jaren toegekend. Tussentijds overstappen naar een andere opleiding of studie betekent dan meestal dat het maximum aantal jaren voor de beurs wordt overschreden, waardoor studenten alle verdere kosten zelf moeten opbrengen. Een goede keuze maken is dus van essentieel belang!
Het spreekt vanzelf dat ook de ouders en verzorgers van deze leerlingen van harte welkom zijn op deze markt.