De Stichting Krimpenerwaard College heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). De ANBI-status wordt door de Belastingdienst verleend aan instellingen die zich voor meer dan 90% inzetten voor het algemene nut. Om de ANBI-status te krijgen moet de instelling een aantal gegevens openbaar maken. Hieronder vindt u het overzicht.

naam instelling: Stichting Krimpenerwaard College
RSIN: 823213729
adres: Groene Wetering 1, 2922 CX Krimpen aan den IJssel
doelstelling: zie Schoolgids 2015-2016
beleidsplan: zie Schoolplan 2016-2019
naam en functie bestuurder: A. Keller, rector/bestuurder
raad van toezicht: zie Schoolgids 2015-2016
beloningsbeleid:
rector/bestuurder: conform CAO bestuurders VO
directie/personeel conform CAO VO
verslag activiteiten: zie Jaarverslag 2014
financiële verantwoording: zie Jaarverslag 2014