Plusaanbod

   

Het Krimpenerwaard College is zowel lid van het U-Talent-Netwerk als van het bètasteunpunt Zuid-Holland, dat per 27 juni 2018 verbreed is en een nieuwe naam zal voeren, namelijk Onderwijsnetwerk Zuid-Holland.. Beide netwerken intensiveren de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, de hogescholen en de universiteit. Het doel is de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door docenten te ondersteunen en te inspireren en leerlingen een breed scala aan activiteiten aan te bieden. Getalenteerde en gemotiveerde leerlingen van onze havo- en vwo-afdeling zullen ook in het komend schooljaar de  gelegenheid krijgen deel te nemen aan tal van masterclasses en workshops ; vanaf augustus 2018 zijn dat niet alleen masterclasses rondom bètavakken en techniek, maar tevens rondom taal, cultuur, mens en maatschappij.

Het afgelopen schooljaar hebben leerlingen van klas 1, 2 en 3 deelgenomen aan uiteenlopende activiteiten op de universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en de sterrenwacht. Leerlingen uit 4/5-havo en uit 5/6-vwo hebben deelgenomen aan zeer uiteenlopende activiteiten. Inmiddels is het aanbod voor het komend schooljaar wederom flink verruimd en biedt de school zo havo- en vwo-leerlingen een unieke mogelijkheid zich te verdiepen en te verrijken.

Leerlingen uit 4- en 5-havo en 5- en 6-vwo kunnen zich direct na de zomervakantie (tot uiterlijk half september) aanmelden voor een masterclass in het komende schooljaar. Met name leerlingen uit  4- en 5-havo zullen aangespoord worden deel te nemen aan één van de door de Hogeschool Utrecht  aangeboden activiteiten. Meer informatie via de heren Kooiman (havo), Van der Heiden (vwo α-γ-profiel) dan wel Hogeveen (vwo β-profiel). Zie ook de website van het betreffende netwerk via het icoontje hiernaast.

Meer uitgebreide informatie is te vinden in de volgende presentaties:
presentatie bèta-plusaanbod
presentatie alpha- en gamma-plusaanbod

Kosten en aanmelding
Deelname is gratis voor leerlingen die via de U-Talent-coördinator zijn geplaatst. Neem alvorens je aan te melden contact op met de heer Kooiman, de heer Van der Heiden en/of de heer Hogeveen.

2018-12-11T10:36:07+00:00