Plusaanbod

Het Krimpenerwaard College is, behalve van het bètasteunpunt Zuid-Holland, ook lid van het U-talent netwerk van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Dit netwerk intensiveert  de samenwerking tussen middelbare scholen en vervolgonderwijs met het doel meer leerlingen te motiveren om te kiezen voor de bètavakken. Getalenteerde en gemotiveerde leerlingen van onze havo- en vwo-afdeling zullen ook  in het  komend schooljaar 2017-2018 de  gelegenheid krijgen deel te nemen aan tal van masterclasses en workshops.
Het afgelopen schooljaar hebben leerlingen van klas 1, 2 en 3 deelgenomen aan uiteenlopende activiteiten op de Hogeschool Utrecht en in het Universiteitsmuseum.  Leerlingen van 5- en 6-vwo hebben deelgenomen aan 19 verschillende masterclasses. Een impressie van de masterclasses uit de eerste helft van het afgelopen schooljaar vindt u hier. Inmiddels is het aanbod voor het komend schooljaar flink verruimd. Leerlingen uit 4- en 5-havo en 5- en 6-vwo met een N-profiel kunnen zich direct na de zomervakantie (tot uiterlijk half september) aanmelden voor een masterclass in het komende schooljaar. Met name leerlingen uit  4- en 5-havo zullen aangespoord worden deel te nemen aan één van de door de Hogeschool Utrecht  aangeboden activiteiten. Meer informatie via de heren Kooiman (havo) en Hogeveen (vwo). Zie ook de website van U-talent.
Meer informatie in de presentaties die op 5-7 jl. voor geïnteresseerde leerlingen zijn gegeven:
– presentatie bèta-plusaanbod
– presentatie alpha- en gamma-plusaanbod


Havo-masterclasses (ook voor 4- en 5-vwo)

Vwo-masterclasses

Kosten en aanmelden
Deelname is gratis voor leerlingen die via de U-Talent-coördinator zijn geplaatst. Neem alvorens je aan te melden contact op met de heer Kooiman en/of de heer Hogeveen.

2018-06-12T11:00:09+00:00