De dagen van onze leerlingen zijn vaak goed gevuld. Toch zijn gelukkig heel wat bovenbouwleerlingen gemotiveerd om nog een stapje extra te zetten: zij maken gebruik  van de vele mogelijkheden om deel te nemen aan het zogenaamde Plusaanbod. Dat doen ze door aan universiteiten of hogescholen een masterclass van een of twee dagen te volgen. De onderwerpen variëren van Ontwerp een kunsthand  en Sporen van slavernij  tot 3D-printen van levende wezens en Zoveel mensen zoveel talen. Er zijn zelfs leerlingen die (na een strenge selectie) aan de TU Delft gedurende een half jaar ruim een halve dag per week bezig zijn om met een team een boot op zonne-energie te bouwen.  

Ook in de onderbouw bieden we onze leerlingen, met de hele lesgroep of  met enkele enthousiaste klasgenoten, zowel op als buiten school allerlei extra activiteiten aan. Zo bezoeken ze  op school het mobiele planetarium of in Utrecht het publieksobservatorium Sonnenborgh. Ook worden er aan de Erasmus Universiteit enkele colleges gevolgd met het thema Het brein en de vrije wil, waarna  de leerlingen  onder begeleiding van een ouderejaars student zelf een onderzoek opzetten en uitvoeren en de resultaten daarvan eerst aan hun ouders en daarna op de universiteit presenteren.

Op deze manier laten we onze leerlingen al vast kennismaken met  de gang van zaken in het vervolgonderwijs en prikkelen we hun nieuwsgierigheid, waardoor ze voor het ‘gewone’ schoolwerk nog gemotiveerder worden.

Kosten en aanmelding

Deelname is gratis voor leerlingen die via de U-Talent-coördinator zijn geplaatst. Meer informatie kun je krijgen van de coördinatoren van onze school: de heren Kooiman (havo), Van der Heiden (vwo α-γ-profiel) en Hogeveen (vwo β-profiel). Zie verder de website van het betreffende netwerk via het icoontje hiernaast.

Aanbod 2019-2020