Jaarbericht 2016-2017

Elk jaar rond de herfstvakantie verschijnt een voor ouders en andere belangstellenden bestemd jaarbericht over het schooljaar ervoor. De school vindt het belangrijk stil te staan bij de voornaamste ontwikkelingen en gebeurtenissen die er in dat schooljaar hebben plaatsgevonden en daarover verantwoording af te leggen aan ieder die zich bij de school betrokken voelt. U vindt het bericht over het schooljaar 2016-2017 in de KC-wijzer (Informatie > KC-wijzer > Diverse documenten), maar u kunt het ook openen door op deze link te klikken. We hopen dat u het Jaarbericht met belangstelling zult lezen.

2017-11-28T13:48:54+00:00