In de maanden februari en maart zal onze oud-docente mevrouw Mimouni vier avonden verzorgen waarop de Franse cultuur centraal staat. Twee avonden zijn gewijd aan het Franse chanson, één avond gaat over literaire cafés in Parijs en de laatste avond is een filmavond. De avonden vinden plaats in het kader van de open leeromgeving (OLO). Wilt u een of meer avonden bijwonen, meldt u zich dan aan met behulp van het formulier op de OLO-pagina van de website. Alle verdere informatie vindt u wanneer u de poster hieronder aanklikt.