Er waren nogal wat zieken bij het maken van de schoolfoto’s. Gelukkig komt er binnenkort een inhaalmoment: vrijdag 9 februari van 8.45 tot 10.45. De leerlingen die nog niet op de foto geweest zijn, kunnen dan in lokaal 120 alsnog een portretfoto laten maken. Er is geen rooster: de leerlingen kunnen op elk moment tussen de genoemde tijdstippen bij de fotograaf langsgaan. De betrokken leerlingen ontvangen ook nog een uitnodiging via de ELO-mail.