Tijdens het open huis deden in het vaklokaal Nederlands heel veel jeugdige bezoekers mee aan de quiz. Uit de vele goed ingevulde antwoordformulieren zijn twee gelukkigen getrokken, een leerling uit groep 8 en een leerling uit groep 7:

Ilsaa Rohde (Het Kompas, groep 7) en Linde Reitsma (OBS Kortland groep 8) van harte gefeliciteerd met deze prijs: een leesboek naar keuze. Met de winnaars wordt contact opgenomen.