Op 14 februari jl. was onze oud-leerling Martijn Hoogelander terug op school om samen met twee andere leden van het Nuon Solar Team van de TU Delft de zonneauto Nuna8 voor te stellen. De leerlingen kregen een presentatie in de collegezaal en konden daarna de Nuna8 in de aula bewonderen. Martijn is een jaar lang in de weer met het team en zal eind september deelnemen aan de 4500 km lange Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika. In november hoopt Martijn zijn studie elektrotechniek in Delft weer op te pakken.