Aanmeldingsgesprekken

Van maandag 14-5 t/m vrijdag 18-5 vinden de aanmeldingsgesprekken met de ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen plaats. Alles wat u daarover moet weten staat in het onderstaande stukje.

Aanmeldingsgesprekken 2018.

In de week voor de meivakantie ontvangen de ouders van de nieuw instromende brugklassers een uitnodiging voor een aanmeldingsgesprek van 20 minuten met één van de leden van het managementteam of het kernteam brugklassen. Deze gesprekken vinden plaats in de week van 14 tot en met 18 mei. In principe is de leerling zelf niet bij dit gesprek aanwezig.

Tijdens het gesprek komt onder anderen aan de orde:

  1. Plaatsingswensen: bij wie wil uw kind graag in de klas? Of bij wie misschien juist niet?
    Wij moeten hierbij wel rekening houden met onze vier stromen: mavo, mavo-havo, havo-vwo, gymnasium.
  2. Bijzonderheden met betrekking tot de gezondheid: u heeft misschien al iets aangegeven op het inschrijfformulier. Het kan zinvol zijn om een nadere toelichting te geven.
  3. Bijzonderheden in verband met verdere begeleiding: wat voor soort kind is uw kind; zijn er zaken van belang die niet in het onderwijskundig rapport van de basisschool staan vermeld en waar wij als school toch van op de hoogte zouden moeten (en mogen) zijn om de begeleiding van uw kind op het Krimpenerwaard College een optimale start te geven
  4. Indien gewenst uitleg over het lidmaatschap van de vereniging, de gang van zaken rond de schoolboeken en het aanschaffen van de laptop en gymkleding
  5. Korte informatie over de kennismakingsmiddag, introductiedag en brugklasuitstap
  6. Vragen die u als ouders op dit moment misschien nog (of al) heeft    

Annette Stoppelenburg,
afdelingsleider  brugklassen

2018-04-26T08:41:50+00:00