Onze school biedt dagelijks onderdak aan zo’n 1100 leerlingen en  120 medewerkers. De leerlingen hebben elk een eigen rooster, dat, zeker in de bovenbouw tot grote verschillen kan leiden. Het is geen eenvoudige opgave goed zicht te houden op de aanwezigheid van leerlingen, zeker als bijvoorbeeld de griep door het land waart. En toch is dat wat van een school verwacht wordt.

Tot dusver was het zo dat ouders bij ziekte van het kind de school eenmalig telefonisch op de hoogte stellen. We weten dan dat een kind die dag de lessen niet kan volgen en dit wordt in Magister geregistreerd. Duurt de ziekte meerdere dagen dan heeft de school daar geen zicht meer op. We willen u daarom vragen de ziekmelding voortaan dagelijks te verlengen. Het handigst is dit ‘s ochtends voor schoolbegin op het antwoordapparaat van de school in te spreken.