In de medezeggenschapsraad hebben drie ouders zitting. Aan het einde van dit schooljaar zal één  van de ouders deze raad verlaten. Daarom is de raad op zoek naar versterking.  Heeft u belangstelling of heeft u vragen over de inhoud van de werkzaamheden, dan kunt u via e-mail contact opnemen met de voorzitter, de heer Marcel de Jong.