Tijdens een thema-avond over huiswerk op donderdag 8 november 2018, speciaal voor ouders van leerlingen uit de eerste brugklas, willen wij u informeren over manieren waarop u uw kind zo goed mogelijk kunt begeleiden bij het voorbereiden op toetsen en het maken van het huiswerk. Een extra steuntje in de rug is op deze leeftijd vaak zeer welkom en het gaat tegenwoordig vast anders dan vroeger.

De eerste periode “KC” zit er bijna op voor de nieuwe brugklassers. Ze zijn gewend aan elkaar, aan de school, aan het rooster met steeds een andere plek en een andere docent.
Maar ze zijn vaak nog bezig met het wennen aan huiswerk en het zoeken naar een juiste aanpak.
We starten de avond met algemene uitleg over RTTI: een middel om leerdoelen concreet te maken en leerlingen gericht feedback te geven.

Vervolgens zijn er twee workshoprondes waarbij u kunt kiezen uit de volgende onderwerpen:

  • Hulp bij wiskunde
  • Hulp bij talen
  • Hulp bij zaakvakken (ak, gs, bio)
  • Algemene schoolvragen

De bovenste drie workshops spreken voor zich.
Bij de algemene schoolvragen kunt u bij ons terecht  met vragen of tips die geen betrekking hebben op vakinhoudelijke zaken of die niet bij het mentorgesprek aan de orde zullen komen. Als u zich voor dit onderdeel inschrijft, stellen wij het zeer op prijs als u uw vraag vooraf mailt zodat ook wij ons kunnen voorbereiden.

Voor het bespreken van de individuele stand van zaken vinden eind november mentorgesprekken plaats waarvoor u en uw kind binnenkort van de mentor een uitnodiging ontvangen.

Aanmelden

Als u inlogt op de site, verschijnt hier het formulier waarmee u zich kunt opgeven.