Het schooljaar is gestart en we zijn inmiddels alweer een paar weken op weg. Waarschijnlijk heeft u gemerkt dat we op school de schoolregels hebben herijkt en met elkaar de afspraak hebben gemaakt deze regels consequent toe te passen. Zo zijn de regels ‘je bent op tijd in de les’ en ‘geen mobiel telefoon in de klas’ aangescherpt.  Natuurlijk zullen  er nog verschillen zijn in de uitvoering, maar door één lijn te trekken, creëren we voor de leerlingen en personeel meer duidelijkheid. Het geeft in ieder geval rust in de school en leerlingen weten beter waar ze aan toe zijn.

Mogen we u gelijk even herinneren aan onze regels omtrent verlof en verzuim?

  • Leerlingen melden zich af bij de administratie wanneer zij ziek naar huis gaan.
  • Wanneer een leerling ziek is, moet dit elke dag even gemeld worden door een kort bericht in te spreken op ons antwoordapparaat.
  • Verlof dient tijdig te worden aangevraagd (natuurlijk met uitzondering van onvoorziene omstandigheden) door middel van het formulier dat uw kind kan vragen bij de administratie. Ook als de leerling slechts één of enkele uren afwezig is (bijvoorbeeld voor doktersbezoek), moet dit vooraf gemeld worden; in dat geval volstaat een telefoontje.