SELfie

Sociaal-Emotioneel Leren

Sociaal emotioneel leren is het proces waarbij leerlingen noodzakelijke kennis, attituden en vaardigheden verwerven en toepassen, met als doel beter leren omgaan met zichzelf en de ander.

Team

Mevrouw Kuyper zet sociaal-emotioneel leren in op het Krimpenerwaard College door middel van verschillende modules die SELfie worden genoemd.

Opbouw van de SELfie module

Een module bestaat uit vier bijeenkomsten en heeft altijd een terugkoppeling naar ouders en mentor. We eindigen met een eindproduct, zodat de leerlingen praat-materiaal hebben en het zichtbaar voor hen blijft welke stappen ze gezet hebben.

De kracht van dit materiaal is dat het een proces van de leerling zelf is; hij heeft zelf de regie. Daarbij zijn het geen praatsessies maar zijn ze juist aan het werk; ze zullen zelf actief bezig zijn.

Voor welke leerlingen is het?

We vinden dat deze manier van leren voor elke leerling van groot belang is, maar richten ons in eerste instantie op leerlingen die vastlopen. Denk aan leerlingen die uit zelfbescherming een grote mond hebben, brutaal en stoer doen. Of leerlingen die juist bang zijn om op te vallen, om fouten te maken, die een negatief zelfbeeld hebben en zichzelf niet goed genoeg vinden. Maar SELfie kan ook zinvol zijn voor sommige leerlingen die niet tot leren kunnen komen.

Wij gaan niet in op het probleem van de leerling, maar geven de hem of haar tools om zelf verder te kunnen en zullen oplossingsgericht handelen.

Het initiatief voor aanmelding kan komen vanuit de leerling zelf, maar ook vanuit ouders/verzorgers, docenten, de mentor, kernteamleden of de ondersteuningscoördinator. Het aanmelden verloopt altijd via de mentor.

Leerstrategieën

Soms is een leerling gebaat bij ondersteuning bij het leren leren. In dat geval kunnen de modules ‘Leerstrategieën’ worden ingezet. In groepjes van 6 tot 8 leerlingen wordt aandacht besteed aan zaken als: wat is mijn leerstijl? hoe gebruik ik mijn agenda? hoe maak ik een planning? hoe leer ik? hoe maak ik een samenvatting? Aanmelding verloopt via de mentor.