Omdat er nog wel eens misverstanden zijn over de wijze waarop docenten het huiswerk zouden moeten opgeven, brengen we u graag in herinnering wat hierover de officiële afspraken zijn (Leerlingenstatuut artikel 4, zie ook de website: Informatie > KC-wijzer > Reglementen):
– Huiswerkopdrachten worden door de docenten mondeling opgegeven en in Magister genoteerd, voor zover er niet een gedetailleerde lesplanning beschikbaar is.
– De leerlingen zijn verplicht het aan hen opgedragen huiswerk te maken en te leren. Technische gebreken in Magister ontslaan hen niet van deze verplichting.

Tevens vermeldt het leerlingenstatuut dat leerlingen die, ten gevolge van bijzondere omstandigheden, het huiswerk niet hebben kunnen leren of maken, dit vóór aanvang van de les melden aan de docent. Hierbij moet een schriftelijke verklaring van de ouders worden getoond.