Ieder jaar wordt aan ouders en andere belangstellenden verantwoording afgelegd over het afgelopen schooljaar via een digitaal jaarbericht. Dit keer hebben we voor een andere vorm gekozen:  in korte filmpjes krijgen vier onderwerpen extra aandacht. Wij nodigen u van harte uit  een kijkje te nemen.