Ieder jaar wordt aan ouders en andere belangstellenden verantwoording afgelegd over het afgelopen schooljaar via een digitaal jaarbericht. Dit keer hebben we voor een andere vorm gekozen: in korte filmpjes krijgen vier onderwerpen extra aandacht.
Wij nodigen u van harte uit een kijkje te nemen.

De missie, de visie en het schoolklimaat

Het team van de school heeft de missie, de visie en het schoolklimaat herijkt om het onderwijs nog beter af te stemmen op de eigentijdse behoeften.
Kijk filmpje

Havo

Diverse maatregelen op de havo hebben geleid tot een (nog) beter examenresultaat.
Kijk filmpje

Zorgstructuur

Het Krimpenerwaard College werkt sinds het schooljaar 2017-2018 met een zorgcoördinator en heeft de ondersteuningsstructuur aangepast.
Kijk filmpje

Vloerconstructie

De school kwam in oktober 2017 in het nieuws met de vloerconstructie van het schoolgebouw.
Kijk filmpje