Op  woensdag 16 en donderdag 17 januari is Foto Koch op school om portret- en groepsfoto’s van de leerlingen te maken. De fotografen volgen een strak schema, dat u  hier kunt raadplegen. We willen u vragen dit rooster met uw zoon/dochter door te nemen, zodat het maken van de foto’s zonder vertraging kan plaatsvinden.

Foto Koch stuurt na een aantal weken de sets schoolfoto’s (mapje met de groepsfoto, pasfoto’s en portretfoto) naar school, waarna de mentoren de fotosets uitdelen aan de leerlingen. De foto’s die de ouders/verzorgers wensen te houden, kunnen zij betalen via de bijgevoegde factuur. De fotosets (of een gedeelte ervan) die ouders/verzorgers niet wensen te houden, kunnen de leerlingen op de leerlingenadministratie weer inleveren. Voor de fotosets die leerlingen vergeten in te leveren, zal Foto Koch achteraf een factuur sturen. Indien ouders geen set wensen te ontvangen, kunnen zij dit vóór 16 januari kenbaar maken. Alle leerlingen gaan wel op de foto.