Ook dit jaar waren ouders, docenten en medeleerlingen weer vol bewondering voor de profielwerkstukken van onze examenleerlingen. Op 18 maart presenteerden de leerlingen van havo en vwo hun werkstukken over de meest uiteenlopende onderwerpen: van robotica tot erfelijkheidsonderzoek en van schoonheidsidealen door de eeuwen heen tot het opzetten van een eigen onderneming. Maar liefst 27 werkstukken werden gepresenteerd voor een publiek, terwijl de bezoekers de scripties konden inzien op de markt.
De avond erna waren de leerlingen van 4-mavo aan de beurt. Twee dagen hadden zij hard gewerkt aan hun profielwerkstuk en vol trots en met groot enthousiasme toonden zij de resultaten van hun inspanningen aan het publiek.