Tijdens de voorlichtingsavond voor het plusaanbod voor 4- en 5-vwo hebben in totaal 16 leerlingen van 5- en 6-vwo die in het afgelopen jaar aan een masterclass in het vervolgonderwijs hebben deelgenomen een certificaat ontvangen. Zes van deze leerlingen hadden in de loop van het schooljaar zelfs twee masterclasses bijgewoond. Een niet geringe belasting, aangezien de leerlingen vaak naar de betrokken universiteiten moesten reizen en bovendien de lessen die ze op school misten zelfstandig moesten inhalen. Toch vonden de deelnemers de blik buiten de muren van het schoolgebouw meer dan de moeite waard.