De examenkandidaten van 5-havo en 6-vwo hebben hun leesdossier voor het vak Nederlands afgerond met een praktische opdracht. De vwo-kandidaten hebben naar aanleiding van hun leeslijst een presentatie voorbereid, waarin ze hun literaire ontwikkeling gedurende de bovenbouw laten zien. De gekozen invalshoek (bijvoorbeeld beeldende kunst, muziek, film, maatschappij, ict, filosofie) moet daarbij duidelijk zijn. De havo-kandidaten geven in klein groepsverband hun literaire ontwikkeling weer in een film, waarin zij kennis, vaardigheden en leeslijsten bundelen tot een aansprekend geheel.

Een aantal van deze presentaties en films zijn genomineerd voor de grote prijs. Op donderdagmiddag 11 april strijden tussen 15.00 en ca. 17.00 uur de uitverkoren leerlingen in de collegezaal tegen elkaar, met een officiële jury, om een serieuze prijs.
Medeleerlingen, familieleden en vrienden zijn van harte uitgenodigd om deze “De Stem voor Literatuur’-middag bij te wonen.