Komt u maandagavond 24 juni ook een hapje eten op school en kijken naar de humoristische theatervoorstelling ‘Pap, doe normaal!’? Het bestuur van de oudervereniging Vereniging Krimpenerwaardcollege (VKC) trakteert ouders en docenten!

Kinderen kunnen een hele uitdaging zijn. Soms zit je met je handen in het haar. Veel ouders en docenten herkennen dat. En wat doe je dan? Daarover gaat de voorstelling ‘Pap, doe normaal!’, maandagavond 24 juni in de aula. In de voorstelling zien we een vader die een andere aanpak probeert bij zijn zoon. Thuis, bij zijn sportclub én rond zijn school. Maar dat blijkt in de praktijk nog niet zo makkelijk te zijn… Een voorstelling vol met herkenbare situaties voor iedereen die kinderen heeft of kinderen begeleidt. Kijk alvast een stukje.

Graag ontmoeten we u voorafgaand tijdens het buffet. De oudervereniging VKC bespreekt tijdens haar korte Algemene Ledenvergadering hoe uw contributie is besteed. Praat ook mee! De stukken voor de ALV kunt u opvragen bij penningmeester-vkc@krimpenerwaardcollege.nl

Programma:
17.45 uur:        inloop, buffet en ALV
19.00 uur:        aanvang theatervoorstelling ‘Pap, doe normaal!’
20.15 uur:        einde voorstelling 

In verband met de catering uw komst (met aantal) graag uiterlijk maandag 17 juni opgeven bij Elizabeth van Nieuwaal, directiesecretaresse van het Krimpenerwaard College via nwa@krimpenerwaardcollege.nl