Het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren is van alle tijden. Om het middelengebruik tegen te gaan, staat in de gemeente Krimpen de maand mei in het teken van dit thema.
In mei organiseren het jongerenwerk, het Centrum voor Jeugd en Gezin, De Rank, het Krimpenerwaard College, de Admiraal de Ruyterschool, Het Mozaïk, de politie, KrimpenWijzer, Enver, huisartsen, Halt en de gemeente Krimpen aan den IJssel activiteiten om serieuze aandacht te vragen voor het thema ‘Jeugd en verleidingen’.
Hoe vervelend ook, elke school voor voortgezet onderwijs krijgt te maken met leerlingen die genotsmiddelen gebruiken. Om die reden vindt onze school het belangrijk een bijdrage te leveren aan de activiteiten. Deze vinden plaats in de vorm van voorlichting door jongerenwerk tijdens de pauzes op een aantal dinsdagen en donderdagen over het gebruik van alcohol en drugs, groepsdruk en gedrag.
Voor meer informatie: www.krimpenaandenijssel.nl/jeugdenverleidingen

foto: Wijntjesfotografie