In maart is een speciale ouderavond georganiseerd met als thema sociale media. Jacqueline Kleijer van Bureau Jeugd en Media hield een uitermate boeiende lezing over de diverse soorten sociale media en de lusten en lasten ervan, maar gaf ook goede tips voor ouders om hun kind hierbij te helpen. De presentatie is hier in te zien. De reacties van de aanwezige ouders waren uitermate positief, wat voor de school een reden te meer is om volgend schooljaar deze avond wederom te organiseren.