Súpertrots zijn wij op onze examenkandidaten: na het 1e tijdvak is op de mavo al 95% geslaagd, op de havo 88% en op het vwo 92%, terwijl de vooruitzichten voor de meeste herkansers zeer gunstig zijn. Bovendien zijn de gemiddelde cijfers van centrale examens van de geslaagden ver boven de norm van de onderwijsinspectie. Het verheugt ons dat wij op 2, 3 en 4 juli aan zoveel leerlingen het diploma mogen overhandigen.