We zijn blij met onze leerlingen en gelukkig blijft het gedrag van de pubers in het algemeen keurig binnen de lijntjes. Helaas hebben we echter soms ook te maken leerlingen die te laat komen, veel verzuimen of ongeoorloofd gedrag laten zien. Het afgelopen jaar hebben we een document samengesteld waarin de nodige stappen en maatregelen zijn omschreven en dat duidelijkheid biedt over hoe en wanneer er disciplinair wordt gehandeld.