Vanaf oktober komt het beheer van onze mediatheek in handen van de Bibliotheek aan den IJssel. De kracht van de samenwerking is onder andere dat de mediatheek niet langer op zichzelf staat maar een onderdeel wordt van de bibliotheek. Zo zal er door middel van automatisering een verbinding zijn tussen de mediatheekcollectie en de overige collecties voor jongeren in de vestigingen van de bibliotheek. De collectie bevat uiteraard (digitale) boeken, maar ook bronnen als databanken en apps. De leencollectie wordt hierdoor nog aantrekkelijker voor de leerlingen.