In de onderwijs-cao staat omschreven dat docenten dit schooljaar 50 uren extra tijd krijgen voor onderwijsontwikkeling. Om dit gegeven op onze school uit te voeren, is een koppeling gemaakt met een andere vernieuwing, namelijk de keuzedagen voor leerlingen, waarvan er dit jaar vier gepland staan. Voor de lessen die op die dagen in het rooster staan, plaatsen de docenten opdrachten of huiswerk op de ELO. Leerlingen voeren geheel zelfstandig of samen met klasgenoten de opdrachten uit en kunnen zelf hun planning maken. Hierbij kan ook ingespeeld worden op leerlingen die hun profielwerkstuk maken of de leerlingen die in de examenklas zitten. De school is tijdens de keuzedagen de gehele dag open en tijdens het eerste lesuur zijn de docenten bereikbaar voor vragen. Op deze wijze creëren we voor leerlingen meer ruimte en verantwoordelijk bij het maken van keuzes voor de verschillende vakken en hun huiswerk. De keuzedagen zijn op 16 oktober, 13 december, 13 februari en 31 maart.