Het Krimpenerwaard College en Bibliotheek aan den IJssel zijn op zoek naar vrijwilligers voor de mediatheek van onze school. Tot de taken horen onder meer het uitlenen en innemen van boeken, het onderhouden van de collectie en het motiveren van leerlingen om meer te lezen, onder leiding van een mediathecaris van Bibliotheek aan den IJssel.
Voor meer informatie, zie de folder of neem contact op met Muriël Steegstra (m.steegstra@bibliotheekaandenijssel.nl).