Het Krimpenerwaard College is in beweging. Er is een nieuw koersplan gereed met als centraal thema ‘keuzes voor kinderen’. Door het bieden van keuzes geven wij invulling aan onze missie: ‘We werken samen aan een kansrijke toekomst’.

Om deze woorden om te zetten in daden, is voor alle leerlingen van de derde klas van de havo het programma KC Skilzz ontwikkeld. Dit programma resulteert uiteindelijk in het opdoen van werkervaring.

Op donderdag 7 november wordt van 19.30 tot 21.00 uur KC Skillzz gepresenteerd. Diverse sprekers zullen het programma vanuit verschillende perspectieven toegelicht. Zo wordt bijvoorbeeld informatie gegeven over de stageperiode in het derde leerjaar van de havo.

De avond is in de eerste plaats bedoeld voor leerlingen en ouders van 3-havo, maar ook andere geïnteresseerden zijn uiteraard van harte welkom. De school is vanaf 19.00 uur geopend.