Het Krimpenerwaard College vindt het belangrijk zijn leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst, niet alleen qua kennis, maar ook als het gaat om het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden die de leerling later ook nodig zal hebben. Tevens wil de school  de leerlingen stukje bij beetje meer regie geven over hun eigen leerproces. In die visie past uitstekend het project KC Skillz, dat dit jaar start in 3-havo en waarbij in de toekomst ook de vwo-leerlingen zullen worden betrokken.
In het kader van dit project gaan de leerlingen van 3-havo in de week vóór de voorjaarsvakantie vier dagen op stage. Donderdag 21 november vond de kennismaking plaats tussen de leerlingen en hun stagedocenten, waarbij er samen gekeken werd naar de eerste stappen die gezet moeten worden: het zoeken van een stageplek en het inventariseren van de vaardigheden die de leerling wil gaan leren of verbeteren. Het was hartverwarmend om te zien hoe enthousiast de meeste leerlingen zijn. Na deze eerste stap zijn de leerlingen nu druk bezig om in meerdere talen een sollicitatiebrief schrijven.
De leerlingen krijgen via het project een beter zicht op hun talenten. Tevens is de verwachting dat KC Skillz de leerlingen inzicht biedt bij de profielkeuze die ze in het derde leerjaar gaan maken.