Elk jaar brengt het Krimpenerwaard College een Jaarbericht uit waarmee de school alle geïnteresseerden informeert over een aantal zaken uit het afgelopen schooljaar. We vinden dat belangrijk: een professionele organisatie is open en transparant en wil verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de vorderingen die zij maakt. Vorig jaar voor een Jaarbericht in de vorm van vier filmpjes, ter afwisseling is dit jaar gekozen voor een infographic.

Wat zijn dit schooljaar belangrijke onderwerpen geweest? Wat doen we goed en wat vraagt om verbetering? De onderwerpen waarover wij in deze infographic verantwoording afleggen zijn het Koersplan, de examenresultaten en het bezoek van de onderwijsinspectie.

Mocht u meer informatie willen, dan verwijzen wij u graag naar het Bestuursverslag 2018 dat op onze website staat.