Sinds 25 mei 2018 is de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Kort samengevat, beschrijft deze wet wat wel en niet mag als het gaat om het gebruik van persoonsgegevens. Deze wet schrijft voor dat wij als school van te voren beschrijven welke gegevens van onze leerlingen en van ouders we in onze systemen mogen bewaren en/of gebruiken en met welk doel dit is. Wij mogen persoonsgegevens namelijk alleen maar in onze systemen hebben staan als wij die nodig hebben om het onderwijs aan uw kind te kunnen verzorgen. Dit hebben wij vastgelegd in het privacyreglement.
Soms moeten wij deze gegevens ook delen met andere organisaties. Denkt u maar aan de leverancier van de boeken of uitgeverijen waar leerlingen met digitale leermiddelen werken. Met deze organisaties hebben wij zgn. verwerkersovereenkomsten gesloten, zodat ook zij op een verantwoorde manier omgaan met de gegevens die zij van ons krijgen.
In sommige gevallen moeten wij u om toestemming vragen, bijvoorbeeld wanneer er opnamen gemaakt worden voor de website of wanneer wij de naam van uw kind op onze website plaatsen als het geslaagd is voor het examen. In dergelijke gevallen beslist u of wij dit wel of niet mogen doen. Zodra uw kind 16 jaar wordt, beslist het zelf.Tot nu toe hebben wij deze toestemmingen via formulieren geregeld, maar binnenkort zal dat via Magister gebeuren. Het voordeel hiervan is dat u te allen tijden kunt zien welke toestemmingen u heeft gegeven en deze ook weer kunt aanpassen.
Zodra u de vragen in Magister kunt beantwoorden, krijgt u hiervoor een melding wanneer u Magister bezoekt. U kunt ervoor kiezen de vragen direct te beantwoorden, u kunt het ook uitstellen tot een later moment. We willen u echter wel vragen om niet te lang te wachten.
Ook aan leerlingen van 16 jaar en ouder zal binnenkort via Magister gevraagd worden om een aantal vragen te beantwoorden. Is uw kind nog geen 16 jaar? Dan stelt Magister de vragen aan uw kind zodra het deze leeftijd heeft bereikt.