Vergadering Medezeggenschapsraad Krimpenerwaard College

Datum: 2 december 2019
Tijd: 19.00 uur
Plaats: 1.30

Agenda

  Omschrijving Bijlage Status Planning
1 Opening en mededelingen     20.00 uur
2       20.05 uur
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9 Rondvraag     21.20 uur
10 Sluiting     21.30 uur