Vergadering Medezeggenschapsraad Krimpenerwaard College

Datum: 2 december 2019
Tijd: 19.00 uur
Plaats: 1.30

Agenda

  Omschrijving Bijlage Status Planning
1 Opening en mededelingen     19.30 uur
2 Notulen MR-vergadering 12 september 2019 1949.02 Vaststellen 19.35 uur
3 a. Begroting 2020 + Toelichting

b. Meerjarenbegroting 2019-2023

1949.03a

1949.03b

Advies

 

19.45 uur
4 a. Managementstatuut

b. Functieomschrijvingen directeur onderwijs en conrector

1949.04a

1949.04b

Advies

Informeren

20.15 uur
5 Beroepscommissie 2019-2020 1949.05 Vaststellen 20.45 uur
6 Protocol Cameratoezicht 1949.06 Instemmen 20.50 uur
7 Terugkoppeling BMC 1949.07 Informeren 21.00 uur
8 Rondvraag     21.15 uur
9 Sluiting     21.30 uur