De school ontvangt van leerlingen en ouders veel vragen over huiswerk en toetsen. Nu onder de huidige omstandigheden een aantal artikelen van het leerlingenstatuut niet toepasbaar is, willen we de leerlingen met dit bericht op de hoogte houden van hun rechten en plichten.

Huiswerk

  • Er wordt gebruikt gemaakt van weekplanners, die op de ELO staan.
  • De hoeveelheid huiswerk die je nu krijgt moet vergelijkbaar zijn met de hoeveelheid huiswerk die je normaal ook kreeg.

Uitnodigen voor lessen

  • Het lesrooster in Zermelo is leidend. Dit zijn de verplichte contactmomenten die je met docenten hebt. Je hoort dus altijd in te  loggen, tenzij je docent hierover andere afspraken met je maakt.   
  • Je hoort de uitnodiging voor de lessen uiterlijk een dag van te voren te ontvangen. Het kan gebeuren dat deze door technische redenen toch later verstuurd wordt. Ga er vanuit dat als je les in Zermelo staat, je les ook doorgaat.
  • Docenten kunnen vanaf deze week de aanwezigheid van leerlingen weer bijhouden in Magister.

Toetsen

  • Door onderwijs op afstand hebben we helaas geen zicht en grip op wat er bij jullie thuis gebeurt. Dat maakt het afnemen van toetsen lastig, we kunnen niet controleren of jullie bij toetsen “hulplijnen” inzetten. Om toch te weten of jullie de lesstof hebben begrepen hebben, zullen docenten op andere manieren toetsen. Daar zul je niet altijd een cijfer voor krijgen. Belangrijkste is dat je feedback op je toets krijgt.
  • Als er wel een cijfer gegeven wordt, dan is dat cijfer ook bedoeld om je feedback te geven op het resultaat.
  • We weten nog niet of de cijfers die nu gegeven worden mee zullen tellen in je bevordering of dat ze minder zwaar mee zullen tellen. Hierover krijgen jullie later meer informatie.