Er blijkt bij een aantal examenleerlingen wat verwarring te zijn over de status van de verschillende soorten herkansingen. We zetten e.e.a. graag nog even voor je op een rijtje.

De leerlingen van 4- mavo, 5-havo en 6-vwo mogen uit elk van de drie schoolexamenblokken een toets herkansen. Daarbij geldt tevens het volgende:

– Een leerling kan een herkansingsmogelijkheid ‘inwisselen’ tegen een herkansing uit het ‘zwevende’ blok (bijvoorbeeld een kijk- en luistertoets)

– Een leerling kan een herkansingsmogelijkheid ‘inwisselen’ tegen een herkansing van een vak dat niet afsluit met een centraal examen (zoals maatschappijleer en informatica)

– Een toets die na het 1e of 2e schoolexamen is herkanst, mag opnieuw worden herkanst.

– Een toets die is ingehaald, mag nu ook worden herkanst.

– Binnen de drie herkansingsmogelijkheden kan een toets slechts één keer herkanst worden.

Op de website onder het kopje ‘aangepaste herkansingsregeling’ vind je een handig overzicht met de keuzes die je hebt voor je drie herkansingen.

Deze herkansingen worden afgenomen van maandag 11 t/m dinsdag 19 mei en tellen even zwaar mee als de oorspronkelijke schoolexamens, dus met hetzelfde percentage als in het pta vermeld staat.

Deadline voor inschrijven van de herkansingen is donderdag 16 april 12.00 uur ’s middags.

Na 4 juni krijgen de leerlingen nog twee kansen om te slagen of hun cijferlijst te verbeteren. Deze twee toetsen worden resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen) genoemd om ze te onderscheiden van de reguliere herkansingen van de schoolexamens.

De RV-toetsen gaan over de totale lesstof van een vak in het examenjaar (hoe dat bij de talen gerealiseerd wordt, moeten we nog van het ministerie gaan horen) en deze toetsen tellen voor 50% mee in het eindcijfer; de andere 50% is het schoolexamencijfer dat je op dat moment staat. Bij de RV-toetsen geldt dat het je eindcijfer nooit naar beneden kan halen. Dus als je gemiddelde resultaat lager is dan het schoolexamencijfer, zal je eindcijfer gelijk zijn aan het eerder behaalde schoolexamencijfer.