Inmiddels hebben de ouders van de nieuw instromende brugklassers via de mail een uitnodiging ontvangen voor een aanmeldingsgesprek van 20 minuten met één van de leden van het managementteam of het kernteam brugklassen. Deze gesprekken vinden plaats in de week van 11 tot en met 15 mei. Zoals afgesproken worden alle ouders telefonisch benaderd.
Tijdens het gesprek komt onder andere aan de orde:

  1. Plaatsingswensen: bij wie wil uw kind graag in de klas? Of bij wie misschien juist niet? Wij moeten hierbij wel rekening houden met onze vier stromen (mavo, mavo-havo, havo-vwo, gymnasium), maar al kunnen we niets garanderen, we doen altijd ons best om uw wensen te honoreren.
  2. Bijzonderheden met betrekking tot de gezondheid: u heeft misschien al iets aangegeven op het inschrijfformulier. Het kan zinvol zijn om een nadere toelichting te geven.
  3. Bijzonderheden in verband met verdere begeleiding: wat voor soort kind is uw kind; zijn er zaken van belang die niet in het onderwijskundig rapport van de basisschool staan vermeld en waar wij als school toch van op de hoogte zouden moeten (en mogen) zijn om de begeleiding van uw kind op het Krimpenerwaard College een optimale start te geven
  4. Indien gewenst uitleg over het lidmaatschap van de vereniging, de gang van zaken rond de schoolboeken en het aanschaffen van de laptop en gymkleding
  5. Vragen die u als ouders op dit moment misschien nog (of al) heeft