De examenkandidaten maken deze week hun herkansingen en op donderdag 4 juni wordt de uitslag officieel bekendgemaakt. Daarna breekt het tweede tijdvak aan en kunnen leerlingen die nog niet zijn geslaagd een resultaatsverbeteringstoets maken, waarover zij op 4 juni nader geïnformeerd zullen worden.
In verband met de coronacrisis verloopt het einde van het schooljaar voor de examenkandidaten helaas anders dan zij zich hadden voorgesteld, maar de school zal alles in het werk stellen om voor de geslaagde kandidaten een aangepaste, maar niet minder feestelijke diplomering te organiseren. Alle geslaagden zullen op 30 juni (havo), 1 juli (mavo) en 2 juli (vwo) de aandacht krijgen die zij verdienen. Op een later moment wordt over de invulling van de diplomeringen meer informatie verstrekt.