Inmiddels zijn alle examenkandidaten van het Krimpenerwaard College via hun schoolmail geïnformeerd over de gang van zaken rond de uitslag van het examen, het tekenen van de akkoordverklaringen, het aanvragen van de resultaatverbeteringstoetsen en de diplomeringen.

Het tijdpad:

woensdag 3 juni
De uitslag wordt officieel bepaald en vervolgens (vanaf 10.00 uur) worden alle leerlingen gebeld die herkanst hebben om nog te kunnen slagen.

donderdag 4 juni
In de sporthal vindt het tekenen van de akkoordverklaringen plaats volgens onderstaand schema:
08.30-09.00 uur               6-vwo
09.10-09.40 uur               4-mavo: mentorleerlingen van Brs, Bgh en Bla
09.50-10.20 uur               4-mavo: mentorleerlingen van Tim en Smt
10.30-11.00 uur               5-havo: mentorleerlingen van Kna, Rey en Wes
11.10-11.40 uur               5-havo: mentorleerlingen van Mer, Hgn, Mou, Nis en Brk
Die dag publiceren we ook de namen van de geslaagden op de website, als zij daar via Magister toestemming voor hebben gegeven.

vrijdag 5 juni, uiterlijk om 12.00 uur
De leerlingen die nog niet geslaagd zijn, kunnen via de website van de school op de gebruikelijke wijze maximaal twee resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen) aanvragen. De RV-toetsen gaan over de totale lesstof van een vak in het examenjaar en deze toetsen tellen voor 50% mee in het eindcijfer; de andere 50% is het schoolexamencijfer dat de leerling op dat moment staat.
Let op: aanvragen na de sluitingstijd (5 juni om 12.00 uur) worden niet in behandeling genomen!

maandag 15 t/m donderdag 18 juni
In de ochtenden vindt in de sporthal de afname van de RV-toetsen plaats. Het rooster wordt op de website gepubliceerd.

donderdag 25 juni
’s Morgens wordt de uitslag ná de RV-toetsen bepaald en vanaf 10.00 uur worden alle leerlingen gebeld die (een) RV-toets(en) hebben gemaakt om nog te kunnen slagen.

dinsdag 30 juni
diplomering havo (nadere informatie volgt)

woensdag 1 juli
diplomering mavo (nadere informatie volgt)

donderdag 2 juli
diplomering vwo (nadere informatie volgt)

Wij wensen de resultaatverbeteraars alvast veel succes en zien alle geslaagden graag terug bij de diplomering!