Vooruitlopend op de mededelingen in de persconferentie van vanavond (dinsdag 19 mei) zijn de ouders en leerlingen van onze school per mail geïnformeerd over de inrichting van ons onderwijs wanneer – naar verwachting – de deuren van het Krimpenerwaard College per 2 juni weer open gaan.

Kort samengevat is het volgende besloten:

  • In de ochtenden blijven de lessen tot aan de zomervakantie online gegeven worden zoals we inmiddels gewend zijn.
  • In de middagen is er de mogelijkheid voor extra begeleiding op school. Leerlingen kunnen bij hun mentor aangeven of zij hiervan gebruik willen maken.
  • Vanaf woensdag 3 juni t/m vrijdag 19 juni kunnen door de vakdocenten toetsen afgenomen worden over de stof die tijdens de online lessen behandeld is.
  • Van maandag 15 juni t/m donderdag 18 juni worden voor de leerlingen van 3-mavo de herkansingen en inhaaltoetsen afgenomen van de 2e schoolexamens.
  • Van vrijdag 26 juni t/m dinsdag 7 juli wordt de proefwerkweek gehouden; hierin zullen alle vakken toetsen afnemen over stof die tijdens de online lessen behandeld is en/of zoals die (in de bovenbouwklassen) in het ptd is vastgelegd. In diezelfde periode worden voor de leerlingen van 3-mavo de toetsen van het 3e schoolexamen afgenomen.
  • De leerlingen van 3-mavo moeten vrijdag 5 juni vóór 12.00 uur via de website aangeven welke toetsen uit de se-2 week nog moeten worden ingehaald en welke toets wordt herkanst. Een brief hierover volgt.

Op maandag 25 mei worden het toetsrooster, de toetsomschrijving en de toetsweging (van de toetsen die vanaf 3 juni worden afgenomen) bekend gemaakt via de website van de school.

Omdat wij beseffen dat het voor de leerlingen lang niet altijd gemakkelijk is geweest om in een tijd van onzekerheid toch bezig te zijn met hun schoolwerk, willen wij door middel van een vragenlijst inzicht krijgen in het leerproces van onze leerlingen gedurende de coronaperiode. Deze vragenlijst wordt 20 mei verstuurd en ontvangen we graag uiterlijk 24 mei ingevuld retour.

Om een duidelijk beeld te hebben van de voortgang gedurende dit schooljaar en de vooruitzichten voor het volgende jaar wordt bij de overgang gekeken naar zowel het gemiddelde cijfer over het hele schooljaar als naar de gemiddelden vóór en na 16 maart, zodat we inzichtelijk kunnen maken wat de vorderingen tijdens de coronaperiode zijn geweest.

Met bovengenoemde maatregelen geloven wij dat we recht doen aan de leerlingen en aan de docenten die zich met hart en ziel hebben ingezet om het onderwijs vorm te geven in deze coronaperiode.