Tijdens de persconferentie van 19 mei gaf premier Rutte aan dat alle leerlingen fysiek op school lessen moeten volgen. In de oplossing waarvoor het Krimpenerwaard College heeft gekozen, is dit ook daadwerkelijk het geval. Naast het onderwijs op afstand in de ochtend, worden er keuzelessen in de middag verzorgd.

Inmiddels is per mail een vragenlijst verzonden waarin elke leerling kan aangeven waar hij of zij behoefte aan heeft. Dit kan een relatie hebben met de leerstof, maar ook met zijn of haar welzijn. De mentor zal een adviserende rol innemen voor wat betreft het volgen van lessen in de middag.

Het keuzeconcept van het Krimpenerwaard College is een nieuwe ontwikkeling met een grote organisatorische uitdaging. Over het verloop van de keuzelessen zullen ouders en leerlingen op een later moment worden geïnformeerd. De laatste weken voor de zomervakantie gaan -in tijden van de coronacrisis- wederom een uitdaging zijn. Tot op heden hebben we laten zien een school te zijn die goed kan anticiperen op alle onzekerheden waarmee we allemaal te maken hebben. Daarom hebben wij er vertrouwen in dat de komende weken ook goed zullen verlopen.

Binnen de school zijn uiteraard aanpassingen verricht om te voldoen aan de coronamaatregelen, zoals het herinrichten van de lokalen (tafels op 1,5m), het uitzetten van looproutes, de aanschaf van hygiënepompjes etc. Om de leerlingen voor te bereiden op de terugkomst op school wordt een instructiefilmpje gemaakt, dat eind volgende week te zien zal zijn op de website en social media.

Het team van het Krimpenerwaard College kijkt ernaar uit om de leerlingen weer te zien!