Sinds 2 juni zijn de deuren van het Krimpenerwaard College weer open voor leerlingen. De school heeft ervoor gekozen om tot aan de zomervakantie het onderwijs op afstand in de ochtend te continueren en dit te combineren met fysieke(keuze-)lessen in de middag. Het gebouw is daartoe conform de richtlijnen van het RIVM ingericht wat onder meer betekent dat er per middag maximaal 300 leerlingen in het gebouw aanwezig kunnen zijn.

En wat vonden ze het fijn dat ze weer naar school mochten, want de meeste leerlingen hadden het hélemaal gehad met het thuiszitten. Zij tekenden daarom graag in voor de keuzelessen en er was ook belangstelling voor de OLO-activiteiten na schooltijd: weer eens samen iets doen – op gepaste afstand natuurlijk -, zoals koken, djembé spelen, marmeren, knutselen in de Maakplaats, yoga of het deelnemen aan een gezellige high tea. Ook de gymnastieklessen konden deels hervat worden en het suppen op de surfplas was een groot succes. De docenten waren eveneens blij de kinderen weer te zien, want écht contact geeft nog altijd de meeste voldoening.

Natuurlijk is de situatie voor alle betrokkenen een tussenoplossing, al is het de vraag of de school na de zomervakantie weer een ‘gewone’ start kan maken. Vanwege die onzekerheid worden de komende weken diverse scenario’s uitgewerkt.