Meepraten op school? Dat kan in de medezeggenschapsraad van het Krimpenerwaard College! De raad, waarin onder meer drie ouders zitting hebben, adviseert en denkt mee over het te voeren beleid. Verder heeft de raad instemmingsrecht op de onderwijskundige doelstellingen van de school. Aan het einde van dit schooljaar zullen twee ouders de medezeggenschapsraad verlaten. Daarom is de raad op zoek naar versterking.  Heeft u belangstelling of vragen over de inhoud van de werkzaamheden, dan kunt u via e-mail contact opnemen met de voorzitter, mevrouw H. Rook (heike.rook@hotmail.com).