Hoewel er eerst een – hopelijk goede en ontspannen – zomervakantie voor ons ligt, is het Krimpenerwaard College wel volop bezig geweest met het ontwikkelen van mogelijke scenario’s voor na die vakantie. Want al ziet het er naar uit dat we in september ‘normaal’ kunnen starten, we realiseren ons maar al te goed dat ook het nieuwe schooljaar anders kan verlopen. We weten niet hoe het coronavirus zich ontwikkelt en de wereldwijde zoektocht naar een medicijn en een vaccin kost tijd. Daarom liggen er nu meerdere scenario’s op de plank, zodat we snel kunnen schakelen als de situatie daarom vraagt.

In principe gaan de leerlingen na de zomervakantie weer op de gebruikelijke lestijden naar school. Wel wordt in de eerste week gezocht naar extra tijd in de middag, zodat mentoren in de gelegenheid zijn om met hun leerlingen in gesprek te gaan over de ervaringen in de afgelopen periode en over mogelijke leerachterstanden. Dat laatste is iets dat we zo snel mogelijk willen inventariseren en vervolgens willen aanpakken door middel van extra lessen. Meer informatie hierover volgt na de vakantie.

De lokalen zijn zo ingericht dat de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en docent gehandhaafd kan worden. De regels omtrent handen wassen en tafels ontsmetten blijven van kracht.