Vergadering Medezeggenschapsraad Krimpenerwaard College

Datum: 27 januari 2020
Tijd: 19.00 uur
Plaats: 1.30

 

Agenda

  Omschrijving Bijlage Status Planning
1 Opening en mededelingen     19.00 uur
2 Notulen MR-vergadering d.d. 02-12-2019 MR 2005.02 vaststellen 19.05 uur
3 Vakantierooster MR 2005.03 advies 19.20 uur
4 Verdeling werkzaamheden MT MR 2005.04a
MR 2005.04b
advies 19.30 uur
5 Rapportage Bestuurlijke Samenwerking MR 2005.05a
MR 2005.05b
informeren 19.45 uur
6 Rondvraag     20.15 uur
7 Sluiting     20.30 uur