Vergadering Medezeggenschapsraad Krimpenerwaard College

Datum: 3 juni 2020
Tijd: 19.00 uur
Plaats: via Teams

 

Agenda

  Omschrijving Bijlage Status Planning
1 Opening en mededelingen     19.00 uur
2 Notulen MR-vergadering d.d. 27-01-2020 MR 2023.02 vaststellen 19.05 uur
3
  • Concept Bestuursverslag
  • Financieel Jaarverslag
MR 2023.03a
MR 2023.03b
advies 19.15 uur
4 Integriteitscode MR 2023.04 instemmen 19.45 uur
5 Stakeholdersbeleid Mr 2023.05 informeren 19.55 uur
6 Governance Code informeren 20.05 uur
7 Evaluatie 70wk-plan mavo MR 2023.07 instemmen 20.10 uur
8
  • Voorstel nieuwe bevorderingsnorm klas 1
  • Advies cijfercommissie
MR 2023.08a
MR 2023.08b
instemmen 20.25 uur
9
  • Wijziging lestabel Grieks/Latijn brugklas vwo
  • Wijziging lestabel Wiskunde D
MR 2023.09a
MR 2023.09b
instemmen 20.40 uur
10 Jaarplanning MR 2023.10 instemmen 20.55 uur
11 Plan van Inzet MR 2023.11 instemmen PMR
advies (rest MR)
21.10 uur
12 Vergaderoverzicht 2020-2021 MR 2023.12 vaststellen 21.25 uur
13 Rondvraag     21.30 uur
14 Sluiting     21.45 uur